Officiele publicatie

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Centrum Welberg"

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • dat de gemeenteraad op 20 december 2018 het bestemmingsplan “Centrum Welberg” (NL.IMRO.0851.wbBPcentrumplanwb-v001) gewijzigd heeft vastgesteld ter herontwikkeling van het centrum van Welberg, onder meer bestaande uit de realisatie van ongeveer 25 woningen. Het overzicht van de wijzigingen is in de nota van zienswijzen weergegeven.

 • dat het bestemmingsplan en alle bijbehorende documenten raadpleegbaar zijn:
 • a.
  op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • b.
  op de website www.ruimtelijkeplannen.nl;

 

 • dat binnen 6 weken bij de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) een beroepschrift kan worden ingediend door:
 • a.
  belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-bestemmingsplan;
 • b.
  belanghebbenden aan wie niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend;
 • c.
  belanghebbenden tegen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan.

 

 • dat op dit bestemmingsplan de Crisis- en herstelwet van toepassing is, hetgeen betekent dat in het beroepsschrift de beroepsgronden moeten zijn opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen namelijk geen beroepsgronden worden aangevoerd. In het beroepschrift vermeld u dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Steenbergen,

16 januari 2019 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, mr. H.H.C. (Harold) Mailoa
Jurist Ruimtelijke Ordening