Officiele publicatie

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “De Olmentuin”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • dat de gemeenteraad op 28 juni 2018 het bestemmingsplan “De Olmentuin” (NL.IMRO.0851.sbgBPolmentuin-v001) gewijzigd heeft vastgesteld ter realisatie van 34 nieuwe woningen en de omzetting van de bedrijfswoning naar een burgerwoning. Een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan is in de nota van zienswijzen weergegeven.

 

 • dat het bestemmingsplan en alle bijbehorende documenten raadpleegbaar zijn:
 • a.
  op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • b.
  op de website www.ruimtelijkeplannen.nl;

 

 • dat binnen 6 weken bij de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) een beroepschrift kan worden ingediend door:
 • a.
  belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-bestemmingsplan;
 • b.
  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend;
 • c.
  belanghebbenden tegen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan.

 

 • dat op dit bestemmingsplan de Crisis- en herstelwet van toepassing is, hetgeen betekent dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten zijn opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen beroepsgronden worden aangevoerd. In het beroepschrift vermeld u dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Steenbergen,

1 augustus 2018 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, mr. H.H.C. (Harold) Mailoa
Jurist Ruimtelijke Ordening