Officiele publicatie

Grondprijs bouwgrond in ‘De Pinas’ te Dinteloord

Burgemeester en wethouders hebben op 28 april 2020 de grondprijs voor de bouw van geschakelde koopwoningen gelegen in bestemmingsplan ‘De Pinas’ te Dinteloord verhoogd naar € 250,00 per m² exclusief b.t.w.

Steenbergen,

28 mei 2020
Burgemeester en wethouders van Steenbergen
de secretaris, de burgemeester,
M.J.P. de Jongh RA R.P. van den Belt, MBA