gemeente Steenbergen | Inrichtingsplannen voor weekmarkten

Officiele publicatie

Inrichtingsplannen voor weekmarkten

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen het voorstel tot vaststelling van inrichtingsplannen voor de weekmarkten in de gemeente Steenbergen d.d. 10 februari 2014

Overwegende dat op grond van de 'Marktverordening gemeente Steenbergen 2013'inrichtingsplannen voor weekmarkten vastgesteld moeten worden

Gelet op de artikelen 2.1. en 2.2. van de Marktverordening gemeente Steenbergen 2013

Besluiten:

vast te stellen

  • a.
    Een inrichtingsplan voor de weekmarkt Steenbergen die wekelijks wordt gehouden op woensdag van 13.00 – 16.00 uur op de Markt te Steenbergen, overeenkomstig de aangehechte overzichtstekening marktstandplaatsen Steenbergen;
  • b.
    Een inrichtingsplan voor de weekmarkt Dinteloord, die wekelijks wordt gehouden op donderdag van 8.00 – 12.00 uur op het Raadhuisplein te Dinteloord, overeenkomstig de aangehechte overzichtstekening marktstandplaatsen Dinteloord.

Steenbergen, 25 februari 2014.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

mr. J.M.W.H. Leloux J.A.M. Vos