gemeente Steenbergen | Machtigingenbesluit procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen 2020

Officiele publicatie

Machtigingenbesluit procesvertegenwoordiging Steenbergen 2020.

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

Overwegende dat het gewenst is om de ambtenaren genoemd in het overzicht ‘Procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen’ te machtigen;

Gelet op artikel 160 lid 1 onder f en 171 Gemeentewet, de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en het Burgerlijk Wetboek;

Besluiten:

De ambtenaren genoemd in het overzicht ‘Procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen’ te machtigen om het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen en de burgemeester van Steenbergen (ieder voor zover hun bevoegdheid betreft):

- te vertegenwoordigen en namens hen het woord te voeren bij rechtszittingen alsmede tijdens hoorzittingen van de bezwaarschriftencommissie te Steenbergen;

- de bevoegdheid te geven al hetgeen te doen en naar voren te brengen wat noodzakelijk is voor de behandeling van het bezwaar- dan wel (hoger)beroepsschrift ter zitting en voorafgaand aan de zitting. Hieronder wordt verstaan: het indienen van het verweerschrift en dossierstukken en het indienen van aanvullend verweer en/of (dossier)stukken.

met betrekking tot de regelgeving voor zover aangegeven in het overzicht ‘Procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen’.

Citeertitel en inwerkingtreding:

1.

Dit besluit kan worden aangehaald onder de titel ‘Machtigingenbesluit procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen 2020’. Het overzicht ‘Procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen’ maakt integraal onderdeel uit van dit besluit.

2.

Dit besluit treedt in werking op 15 april 2020.

3.

Met inwerkingtreding van dit besluit, komt het ‘Machtigingenbesluit procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen 2019’ te vervallen.

Steenbergen, 14 april 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De loco-secretaris, De burgemeester,
drs. H.C. de Korte MCM R.P. van den Belt MBA
De burgemeester voornoemd,
R.P. van den Belt MBA

Overzicht procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen

Regelgeving

Milieuwetgeving

Woningwetgeving

Ruimtelijke ontwikkeling wetgeving

Drank- en Horecawetgeving

APV

Wabo

Wet Natuurbescherming

Awb

Omgevingswet

Omgevingsplan

Wet openbare manifestaties

Opiumwet

WOB

WHO

Verkeerswetgeving

Wegenwet

Bomenverordening

Afvalstoffenverordening

Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015

Wet publieke gezondheid

Wet Kinderopvang

Wet op specifiek cultuurbeleid

Jeugdwet

Algemene subsidieverordening

Verordening leerlingenvervoer

Participatiewet

Wet op het primair onderwijs

Wet op het voortgezet onderwijs

Wet op de expertisecentra

Wet basisregistratie personen

Algemene verordening gegevensbescherming

Dhr. K. Kerstens

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dhr. drs. M. Meulblok

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dhr. mr. M. de Jong

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dhr. mr. H.H.C. Mailoa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dhr. M. Aerts

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dhr. J.J.F.L. Peijs

X

X

X

X

X

X

X

X

Mevr. E. Uenk

X

X

X

X

X

X

X

X

Dhr. C. Franken

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Regelgeving

Milieuwetgeving

Woningwetgeving

Ruimtelijke ontwikkeling wetgeving

Drank- en Horecawetgeving

APV

Wabo

Wet Natuurbescherming

Awb

Omgevingswet

Omgevingsplan

Wet openbare manifestaties

Opiumwet

WOB

WHO

Verkeerswetgeving

Wegenwet

Bomenverordening

Afvalstoffenverordening

Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015

Wet publieke gezondheid

Wet Kinderopvang

Wet op specifiek cultuurbeleid

Jeugdwet

Algemene subsidieverordening

Verordening leerlingenvervoer

Participatiewet

Wet op het primair onderwijs

Wet op het voortgezet onderwijs

Wet op de expertisecentra

Wet basisregistratie personen

Algemene verordening gegevensbescherming

Mevr. mr. C.M.J. van de Water

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dhr. mr. D. de Weert

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dhr. A.A.A.J. van Loon

X

X

X

Mevr. I. van Meer

X

X

X

X

Mevr. C. van Gastel

X

X

X

X

Mevr. C. P.J.M. Jongeneelen- Havermans

X

X

X

X

Mevr. M. Beens

X

X

X

Mevr. M. van Vliet

X

X

X

X

Mevr. L. Falkenburg

X

X

X

X

X

X

X

X

Regelgeving

Milieuwetgeving

Woningwetgeving

Ruimtelijke ontwikkeling wetgeving

Drank- en Horecawetgeving

APV

Wabo

Wet Natuurbescherming

Awb

Omgevingswet

Omgevingsplan

Wet openbare manifestaties

Opiumwet

WOB

WHO

Verkeerswetgeving

Wegenwet

Bomenverordening

Afvalstoffenverordening

Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015

Wet publieke gezondheid

Wet Kinderopvang

Wet op specifiek cultuurbeleid

Jeugdwet

Algemene subsidieverordening

Verordening leerlingenvervoer

Participatiewet

Wet op het primair onderwijs

Wet op het voortgezet onderwijs

Wet op de expertisecentra

Wet basisregistratie personen

Algemene verordening gegevensbescherming

M. Timmermans

X

X

X

H.J. Keur

X

X

X

B. van der Lande

X

X

X

L. van der Goor

X

X

X

Y. Rooy

X

X

X

Dhr. R. Peeters

X

X

X

X

Mevr. C. Houke-Menheere

X

X

X

X

X

Mevr. E. van Dongen

X

X

X

X

J. van Meer

X

X

X

X

Mevr. M. van der Pot

X

X

X

X

X

X

Regelgeving

Milieuwetgeving

Woningwetgeving

Ruimtelijke ontwikkeling wetgeving

Drank- en Horecawetgeving

APV

Wabo

Wet Natuurbescherming

Awb

Omgevingswet

Omgevingsplan

Wet openbare manifestaties

Opiumwet

WOB

WHO

Verkeerswetgeving

Wegenwet

Bomenverordening

Afvalstoffenverordening

Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015

Wet publieke gezondheid

Wet Kinderopvang

Wet op specifiek cultuurbeleid

Jeugdwet

Algemene subsidieverordening

Verordening leerlingenvervoer

Participatiewet

Wet op het primair onderwijs

Wet op het voortgezet onderwijs

Wet op de expertisecentra

Wet basisregistratie personen

Algemene verordening gegevensbescherming

Mevr. ing. A.C. Ferket-van Ooi

van Ooi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mevr. mr. M. Busse

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dhr. P.J. Kop

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mevr. S.D. Verwijs

X

X

X

X

Mevr. M. Jogchems

X

X

X

X

Mevr. J. Klip

X

X

X

X

Mevr. mr. N. Pot

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mevr. mr. C. van Nispen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mevr. G.A. van ’t Noordende

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mevr. L.

Ligtenberg

X

X

X

X

X

Mevr. F. Jansen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Regelgeving

Milieuwetgeving

Woningwetgeving

Ruimtelijke ontwikkeling wetgeving

Drank- en Horecawetgeving

APV

Wabo

Wet Natuurbescherming

Awb

Omgevingswet

Omgevingsplan

Wet openbare manifestaties

Opiumwet

WOB

WHO

Verkeerswetgeving

Wegenwet

Bomenverordening

Afvalstoffenverordening

Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015

Wet publieke gezondheid

Wet Kinderopvang

Wet op specifiek cultuurbeleid

Jeugdwet

Algemene subsidieverordening

Verordening leerlingenvervoer

Participatiewet

Wet op het primair onderwijs

Wet op het voortgezet onderwijs

Wet op de expertisecentra

Wet basisregistratie personen

Algemene verordening gegevensbescherming

De heer C.J.G. Suijkerbuijk

X

X

X

X

Mevr. C. Free

X

X

X

X

X

X

Mevr. S. Backx

X

X

X

X

Mevr. R. Watamaleo

X

X

X

X

Mevr. Y.P. van der Meij

X

X

X

X

Mevr. L. Theunissen

X

X

X

X

Mevr. A. Bost

X

X

X

X

Mevr. V. Pronk

X

X

X

X

Mevr. L. Gudde

X

X

X

X

Mevr. N. van Mierlo

X

X

X

X

Regelgeving

Milieuwetgeving

Woningwetgeving

Ruimtelijke ontwikkeling wetgeving

Drank- en Horecawetgeving

APV

Wabo

Wet Natuurbescherming

Awb

Omgevingswet

Omgevingsplan

Wet openbare manifestaties

Opiumwet

WOB

WHO

Verkeerswetgeving

Wegenwet

Bomenverordening

Afvalstoffenverordening

Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015

Wet publieke gezondheid

Wet Kinderopvang

Wet op specifiek cultuurbeleid

Jeugdwet

Algemene subsidieverordening

Verordening leerlingenvervoer

Participatiewet

Wet op het primair onderwijs

Wet op het voortgezet onderwijs

Wet op de expertisecentra

Wet basisregistratie personen

Algemene verordening gegevensbescherming

Dhr. V. Bömer

X

X

X

X

Dhr. R. Been

X

X

X

X

Mevr. R. van Dorst

X

X

X

X

Mevr. J.H. Harteveld

X

X

X

X