gemeente Steenbergen | Mandaatbesluit Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Officiele publicatie

Mandaatbesluit Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

De voorzitter van de veiligheidsregio Midden-West-Brabant,

Overwegende,

dat op 16 maart 2020 de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is vastgesteld en bekendgemaakt;

dat op 23 maart 2020 door middel van het Aanwijzingsbesluit Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ambtenaren zijn aangewezen die bevoegd zijn aanwijzingen te geven ter naleving van genoemde Noodverordening;

dat het gerechtvaardigd is gelet op een effectieve handhaving de bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom in verband met de naleving van genoemde Noodverordening te mandateren;

Gelet op artikel 125 van de Gemeentewet juncto artikel 39 Wet veiligheidsregio's;

Gelet op artikel 2 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Besluit

  • 1.
    Mandaat te verlenen aan de burgemeesters van Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Woensdrecht en Zundert tot het opleggen van een last onder dwangsom in verband met de uitvoering van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

  • 2.
    Te bepalen dat dit besluit in werking treedt direct na bekendmaking, door plaatsing op de website van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Aldus besloten op 23 maart 2020 te Tilburg,
De voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,
drs. Th.L.N. Weterings