Officiele publicatie

Melding Activiteitenbesluit Beneden Sasweg ong. te De Heen

Op 17 augustus 2015 hebben wij een melding Activiteitenbesluit milieubeheer akkoord bevonden voor het inrichten van een tijdelijk werkterrein aan de Beneden Sasweg ong., 4655 ST te De Heen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.  

Deze melding heeft slechts een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren tegen worden ingediend.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie 19 augustus 2015