gemeente Steenbergen | Melding Activiteitenbesluit Bijlandseweg 1 te De Heen

Officiele publicatie

Melding Activiteitenbesluit Bijlandseweg 1 te De Heen

Op 10 augustus 2015 hebben wij een melding Activiteitenbesluit milieubeheer akkoord bevonden voor het oprichten van de inrichting aan de Bijlandseweg 1, 4655 TG te De Heen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.  

Deze melding heeft slechts een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren tegen worden ingediend.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie 12 augustus 2015