gemeente Steenbergen | Melding Activiteitenbesluit Boomdijk 12 Steenbergen

Officiele publicatie

Melding Activiteitenbesluit Boomdijk 12 Steenbergen

Op 20 juli 2015 hebben wij een melding Activiteitenbesluit milieubeheer akkoord bevonden voor het veranderen van de inrichting aan de Boomdijk 12, 4651 XG te Steenbergen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website www.overheid.nl.  

Deze melding heeft slechts een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren tegen worden ingediend.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.