gemeente Steenbergen | Melding Activiteitenbesluit Boonhil 8, 33 en 37 te Steenbergen

Officiele publicatie

Melding Activiteitenbesluit Boonhil 8, 33 en 37 te Steenbergen

Op 21 januari 2019 hebben wij meerdere meldingen akkoord bevonden in het kader van het Activiteitenbesluit voor het veranderen van de inrichtingen aan de Boonhil 8, 33 en 37 te Steenbergen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl. Deze melding heeft slechts een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren tegen worden ingediend.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie: 13 februari 2019