Officiele publicatie

Melding Activiteitenbesluit Bronkhorststraat 14 te Steenbergen

Op 11 augustus 2015 hebben wij een melding Activiteitenbesluit milieubeheer akkoord bevonden voor het oprichten van de inrichting aan de Bronkhorststraat 14, 4651 SZ te Steenbergen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.  

Deze melding heeft slechts een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren tegen worden ingediend.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie 13 augustus 2015