gemeente Steenbergen | Melding Activiteitenbesluit Burgemeester van Loonstraat 72 te Steenbergen

Officiele publicatie

Melding Activiteitenbesluit Burgemeester van Loonstraat 72 te Steenbergen

Op 27 juni 2016 hebben wij een melding Activiteitenbesluit milieubeheer akkoord bevonden voor het veranderen van de inrichting aan de Burgemeester van Loonstraat 72, 4651 CE Steenbergen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Deze melding heeft slechts een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren tegen worden ingediend.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.