gemeente Steenbergen | Melding Activiteitenbesluit Dwarsweg 1 te Dinteloord

Officiele publicatie

Melding Activiteitenbesluit Dwarsweg 1 te Dinteloord

Op 4 februari 2021 hebben wij een melding Activiteitenbesluit milieubeheer akkoord bevonden voor het veranderen en uitbreiden van de inrichting aan de Dwarsweg 1, 4671 VB te Dinteloord.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Deze melding heeft slechts een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren tegen worden ingediend.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.