gemeente Steenbergen | Melding Activiteitenbesluit en vooraankondiging maatwerkvoorschriften Willemspolderweg 2 te Dinteloord

Officiele publicatie

Melding Activiteitenbesluit en vooraankondiging maatwerkvoorschriften Willemspolderweg 2 te Dinteloord

Op 26 oktober 2015 hebben wij een melding Activiteitenbesluit milieubeheer akkoord bevonden voor de oprichting van een glastuinbouwbedrijf voor de teelt van tomaten op substraat in een kas met behulp van assimilatiebelichting aan de Willemspolderweg 2, 4671 TK te Dinteloord.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.  

Deze melding heeft slechts een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren tegen worden ingediend.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie 28 oktober 2015