Officiele publicatie

Melding Activiteitenbesluit Heense Molenweg 33 te De Heen

Op 10 september 2015 hebben wij een melding Activiteitenbesluit milieubeheer akkoord bevonden voor het plaatsen van een extra opslag aan de Heense Molenweg , 4655 SX te De Heen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.  

Deze melding heeft slechts een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren tegen worden ingediend.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie 14 september 2015