Officiele publicatie

Melding Activiteitenbesluit Heensedijk 10 te De Heen

Op 27 augustus 2015 hebben wij een melding Activiteitenbesluit milieubeheer akkoord bevonden voor het plaatsen van een propaantank van 2,7 m3 aan de Heensedijk 10, 4655 SR te De Heen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.  

Deze melding heeft slechts een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren tegen worden ingediend.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie 31 augustus 2015