Officiele publicatie

Melding Activiteitenbesluit Heensemolenweg 1 te Nieuw-Vossemeer

Op 2 november 2015 hebben wij een melding Activiteitenbesluit milieubeheer akkoord bevonden voor het vervangen van een diesel opslag installatie aan de Heensemolenweg 1, 4681 RD te Nieuw-Vossemeer.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.  

Deze melding heeft slechts een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren tegen worden ingediend.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie 4 november 2015