gemeente Steenbergen | Melding Activiteitenbesluit Kleine Spellestraat 10 te Kruisland

Officiele publicatie

Melding Activiteitenbesluit Kleine Spellestraat 10 te Kruisland

Op 26 november 2015 hebben wij een melding Activiteitenbesluit milieubeheer akkoord bevonden voor het plaatsen van een 1203 m3 Gaasmatsilo bij de inrichting aan de Kleine Spellestraat 10, 4756 SX te Kruisland.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.  

Deze melding heeft slechts een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren tegen worden ingediend.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie 30 november 2015