gemeente Steenbergen | Melding Activiteitenbesluit Knapendreef 5 te Steenbergen

Officiele publicatie

Melding Activiteitenbesluit Knapendreef 5 te Steenbergen

Op 21 juni 2016 hebben wij een melding Activiteitenbesluit milieubeheer akkoord bevonden voor het veranderen van de inrichting aan de Knapendreef 5, 4651 VT Steenbergen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Deze melding heeft slechts een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren tegen worden ingediend.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.