gemeente Steenbergen | Melding Activiteitenbesluit Spelleborg 21 te Steenbergen

Officiele publicatie

Melding Activiteitenbesluit Spelleborg 21 te Steenbergen

Op 24 augustus 2015 hebben wij een melding Activiteitenbesluit milieubeheer akkoord bevonden voor het oprichten van een gasdistributiestation aan de Spelleborg 21, 4651 ZM te Steenbergen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.  

Deze melding heeft slechts een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren tegen worden ingediend.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie 26 augustus 2015