gemeente Steenbergen | Melding Activiteitenbesluit Steenbergseweg 110a te Dinteloord

Officiele publicatie

Melding Activiteitenbesluit Steenbergseweg 110a te Dinteloord

Op 22 oktober 2015 hebben wij een melding Activiteitenbesluit milieubeheer akkoord bevonden voor het uitbreiden van het huidige pand aan de Steenbergseweg 110a, 4671 PC te Dinteloord.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.  

Deze melding heeft slechts een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren tegen worden ingediend.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie 26 oktober 2015