gemeente Steenbergen | Melding Activiteitenbesluit Waterhoefke 6 te Steenbergen

Officiele publicatie

Melding Activiteitenbesluit Waterhoefke 6 te Steenbergen

Op 14 maart 2016 hebben wij een melding Activiteitenbesluit milieubeheer akkoord bevonden voor het oprichten van de inrichting aan het Waterhoefke 6, 4551 NZ te Steenbergen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Deze melding heeft slechts een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren tegen worden ingediend.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.