gemeente Steenbergen | Melding Activiteitenbesluit Witte Ruiterweg 2 te Steenbergen

Officiele publicatie

Melding Activiteitenbesluit Witte Ruiterweg 2 te Steenbergen

Op 1 september 2015 hebben wij een melding Activiteitenbesluit milieubeheer akkoord bevonden voor het plaatsen van een hogedrukgasverdeelkast aan de Witte Ruiterweg 2, 4651 PX te Steenbergen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.  

Deze melding heeft slechts een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren tegen worden ingediend.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie 3 september 2015