gemeente Steenbergen | Melding Activiteitenbesluit Zeelandweg-Oost 35 te De Heen

Officiele publicatie

Melding Activiteitenbesluit Zeelandweg-Oost 35 te De Heen

Op 7 januari 2021 hebben wij een melding Activiteitenbesluit milieubeheer akkoord bevonden voor de herbouw van een bestaande werktuigenloods gelegen aan de Zeelandweg-oost 35, 4655 TT te De Heen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Deze melding heeft slechts een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren tegen worden ingediend.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum publicatie  22 februari 2021

Metadata:

Algemeen:

Beschikking afhandeling

Beleidsonderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid

GB/PB/WB/BGR: Beschikking afhandeling