Officiele publicatie

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen Koeveringsedijk 12a te Steenbergen

Op 30 november 2015 hebben wij een melding Besluit lozen buiten inrichtingen akkoord bevonden voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten de inrichting aan de Koeveringsedijk 12a, 4651 PK te Steenbergen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.  

Deze melding heeft slechts een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren tegen worden ingediend.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie 2 december 2015