gemeente Steenbergen | Melding besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer (Blbi) Postbaan 5 te Dinteloord

Officiele publicatie

Melding besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer (Blbi) Postbaan 5 te Dinteloord

Op 25 oktober 2016 hebben wij een melding Besluit lozen buiten inrichtingen akkoord bevonden voor het oprichten van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Postbaan 5, 4671 RL Dinteloord

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl. Deze melding heeft slechts een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren tegen worden ingediend.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.