Officiele publicatie

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Rondweg Oost in Steenbergen

Op 23 april 2018 hebben wij een melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval akkoord bevonden voor het plaatsen en in werking hebben van een mobiele puinbreker op de locatie Rondweg Oost in Steenbergen.

Informatief

Deze melding heeft slechts een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren tegen worden ingediend.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie 25 april 2018