gemeente Steenbergen | Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Waterhoefke 6 te Steenbergen

Officiele publicatie

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Waterhoefke 6 te Steenbergen

Op 26 april 2016 hebben wij een melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval akkoord bevonden. De melding heeft betrekking op het plaatsen en in werking hebben van een mobiele puinbreker aan Waterhoefke 6 te Steenbergen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Deze melding heeft slechts een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren tegen worden ingediend.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.