gemeente Steenbergen | Melding mobiel breken Olmendreef 9 Steenbergen

Officiele publicatie

Melding mobiel breken Olmendreef 9 Steenbergen

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van gemeente Steenbergen; gelet op artikel 4 lid 3 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval; maken bekend, dat bij hen op 03-07-2023[]pppppppp de volgende melding in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ingekomen:

  • 1.
    Voor de locatie Olmendreef 9 te Steenbergen. De puinbreker zal in werking zijn in de periode week 36 tot en met week 48 van 2023, voor naar verwachting hoogstens 3 dagen.

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofhinder. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te maken. Deze dient slechts ter informatie.