Officiele publicatie

Niet ontvankelijk verklaring omgevingsvergunning Raadhuisplein 7 in Dinteloord

Op 17 september 2018 hebben wij een aanvraag omgevingsvergunning met als deelactiviteit bouwen ontvangen voor het wijzigen van een winkelpui gelegen op het perceel aan de Raadhuisplein 7, 4671 DA te Dinteloord. De omgevingsvergunning verklaren wij niet ontvankelijk.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004055.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.