gemeente Steenbergen | Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning Gladioolstraat 29, 4651 MN Steenbergen

Officiele publicatie

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning Gladioolstraat 29, 4651 MN Steenbergen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning, Gladioolstraat 29 te Steenbergen .

De gemeente Steenbergen heeft op 26-06-2024 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. De vergunning is aangevraagd voor het uitbreiden van de woning op het perceel gelegen aan Gladioolstraat 29, 4651 MN te Steenbergen .

Deze aanvraag omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer 0851Z240600000927.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is.

Het besluit op deze aanvraag publiceert de gemeente met een nieuw bericht.

Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.