gemeente Steenbergen | Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning op de locatie Pompstraat 6 te Steenbergen.

Officiele publicatie

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning op de locatie Pompstraat 6 te Steenbergen.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een kantoor naar twee wooneenheden aan de Pompstraat 6 te Steenbergen.

De gemeente Steenbergen heeft op 01-07-2024 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen.

De vergunning is aangevraagd voor het wijzigen van een kantoor naar twee wooneenheden op het perceel gelegen aan de Pompstraat 6 te Steenbergen.

Deze aanvraag omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer 0851Z240700000041.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is.

Het besluit op deze aanvraag publiceert de gemeente met een nieuw bericht.

Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.