gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning; Grote Kerkstraat 28 te Steenbergen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning; Grote Kerkstraat 28 te Steenbergen

Op 5 februari 2021 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend voor het gebruiken van de begane grond van het pand als woonruimte gelegen aan de Grote Kerkstraat 28, 4651 BB te Steenbergen De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK21000215.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking: 05 februari 2021

Einde bezwaartermijn : 20 maart 2021