Officiele publicatie

Omgevingsvergunning  Moerstraatseweg ong. te Steenbergen (buiten behandeling)

Op 28 november 2018 hebben wij de aanvraag om een omgevingsvergunning met als deelactiviteit werk- of werkzaamheden uitvoeren ontvangen voor het dempen van een sloot op het perceel gelegen aan de Moerstraatseweg ong. kadastraal bekend onder sectie AB nummers 69,70 en 71 te Steenbergen. De aanvraag wordt buiten behandeling gelaten.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18005194.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.