gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend Galgendijk 21 te Dinteloord

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend Galgendijk 21 te Dinteloord

Op 29 december 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een omgevingsvergunning verleend. Dit betreft de activiteit Bouwen voor het wijzigen van de gevels van de woning, het plaatsen van een bijgebouw en het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de woning gelegen aan de Galgendijk 21, 4671 RH te Dinteloord. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK21005228.

Stukken inzien?

Om de omgevingsvergunning en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling ‘Wonen, werken en beleven’ via het telefoonnummer 14 0167 of via het e-mailadres info@gemeente-steenbergen.nl

Bezwaarmogelijkheid en voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente Steenbergen (https://gemeentewinkel.gemeente-steenbergen.nl/producten/bezwaarschrift_indienen). U heeft hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90110, 4800 RA te Breda. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Datum bekendmaking: 30 december 2021

Einde bezwaartermijn: 10 februari 2022