gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning activiteit Bouwen verleend aan de Rondom 10, 4671 TZ te Dinteloord.

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning activiteit Bouwen verleend aan de Rondom 10, 4671 TZ te Dinteloord.

Op 4 mei 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente SteenbergenĀ een omgevingsvergunning verleend. Dit betreft de activiteit Bouwen voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte op het perceel gelegen aan de Rondom 10, 4671 TZ te Dinteloord. Het besluit is op 4 mei 2022 naar de aanvrager toegezonden en is geregistreerd onder nummer ZK22001372.

Stukken inzien?

Om de omgevingsvergunning en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de gemeente Steenbergen via het telefoonnummer 14 0167 of via het e-mailadres info@gemeente-steenbergen.nl

Bezwaarmogelijkheid en voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente Steenbergen (https://gemeentewinkel.gemeente-steenbergen.nl/producten/bezwaarschrift_indienen). U heeft hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90110, 4800 RA te Breda. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Einde bezwaartermijn: 16 juni 2022