Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Anjerstraat 36 te Steenbergen

Op 15 juni hebben wij een omgevingsvergunning activiteit bouwen verleend voor plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde van de woning en het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak van de woning aan de Anjerstraat 36, 4651 MJ te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK20002000.

Terinzagelegging beschikking Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl. Datum bekendmaking 15 juni 2020 Einde bezwaartermijn 27 juli 2020