Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Anjerstraat 40 te Steenbergen

]Op 26 april 2018 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit bouwen verleend voor het aanbrengen van een kap op de berging en het plaatsen van een overkapping aan de Anjerstraat 40, 4651 MJ te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK18000682.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 26 april 2018 

Einde bezwaartermijn 7 juni 2018