gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Blauwstraat 52 te Steenbergen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Blauwstraat 52 te Steenbergen

Op 13 januari 2021 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend voor het wijzigen van een voorgevel en een interne verbouwing van een woon/winkelpand op het perceel Blauwstraat 52, 4651 GD 

te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK20004786.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking: 13 januari 2021

Einde bezwaartermijn: 25 februari 2021