gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Bloemendijk 36 te Dinteloord

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Bloemendijk 36 te Dinteloord

Op 8 januari 2016 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit bouwen verleend voor het vervangen van de kozijnen in de voorgevel van de woning aan de Bloemendijk 36, 4671 PN te Dinteloord. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK15001606.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 8 januari 2016 

Einde bezwaartermijn 19 februari 2016