gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Boompjesdijk 11a te Dinteloord

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Boompjesdijk 11a te Dinteloord

Op 1 juli 2016 hebben wij een omgevingsvergunning activiteiten bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening verleend voor het intern verbouwen van een loods en het veranderen van het gebruik van 0.10 van het bedrijfsgebouw aan de Boompjesdijk 11a, 4671 PR te Dinteloord. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK16001442.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 1 juli 2016 

Einde bezwaartermijn 12 augustus 2016