Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Burgemeester van Loonstraat 81 te Steenbergen

Op 21 juni 2018 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’ verleend voor het plaatsen van zonnepanelen op het gemeentelijk monument aan de Burgemeester van Loonstraat 81, 4651 CC Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK18002670.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 21 juni 2018 

Einde bezwaartermijn 2 augustus 2018