Officiele publicatie

Omgevingsvergunning De Ambacht 25 te Nieuwe Vossemeer

Op 14 februari 2020 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit bouwen verleend voor bouwen van een woning aan de De Ambacht 25, kadastraal bekend onder sectie B nummer 3399 te Nieuwe Vossemeer. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK19005338.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 14 februari 2020 

Einde bezwaartermijn 27 maart 2020