gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning De Gajoot, De Brigantijn en De Pinas te Dinteloord

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning De Gajoot, De Brigantijn en De Pinas te Dinteloord

Op 12 augustus 2016 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit bouwen verleend voor bouwen van 28 woningen aan de De Gajoot 2 t/m 30, De Brigantijn 1 t/m 11, en De Pinas 18 t/m 30 te Dinteloord. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK16002839.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal op te vragen.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 12 augustus 2016 

Einde bezwaartermijn 23 september 2016