gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning De Meestoof 22 te Nieuw-Vossemeer

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning De Meestoof 22 te Nieuw-Vossemeer

Op 24 juli 2020 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen verleend voor het plaatsen van een schuur aan de zijgevel van de woning aan de De Meestoof 22, 4681 CB te Nieuw-Vossemeer. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK20003206.  

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.  

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking 24 juli 2020 

Einde bezwaartermijn 4 september 2020