Officiele publicatie

Omgevingsvergunning De Schapenput te De Heen 

Op 8 juli 2015 hebben wij een omgevingsvergunning activiteiten bouwen en werk of werkzaamheden uitvoeren verleend, voor het uitbreiden van jachthaven de Schapenput en het aanbrengen en verwijderen van een tijdelijke bouwweg op de percelen kadastraal bekend gemeentecode SBG02, sectie A, perceelnummers 423, 438, 539, 547 te Steenbergen 

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt met ingang van 10 juli 2015, gedurende een periode van zes weken ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling publiekszaken/vergunningen 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum publicatie 10 juli 2015

Einde bezwaartermijn 19 augustus 2015