gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Dorpsweg 4, 4655 AD te De Heen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Dorpsweg 4, 4655 AD te De Heen

Op 18 november 2019 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit bouwen verleend voor het vervangen van de kozijnen van de woning aan de Dorpsweg 4, 4655 AD te De Heen.

De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK19004364.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 18 november 2019 

Einde bezwaartermijn 30 december 2019