gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Dwarsweg 1 te Dinteloord

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Dwarsweg 1 te Dinteloord

Op 14 april 2021 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit bouwen verleend voor het vergroten van een kassencomplex met een kantoor en kantine. De werkzaamheden vinden plaatsen op het perceel gelegen aan de Dwarsweg 1, 4671 VB te Dinteloord. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer zk20005774.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking: 14 april 2021 

Einde bezwaartermijn: 27 mei 2021