gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Eerste Boutweg 21 te Kruisland

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Eerste Boutweg 21 te Kruisland

Op 10 juli 2015 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit bouwen verleend voor het bouwen van machineberging/bewaarplaats aan de Eerste Boutweg 21, 4756 BL te Kruisland, De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK15000641.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt met ingang van 15 juli 2015, gedurende een periode van zes weken ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie 14 juli 2015

Einde bezwaartermijn 21 augustus 2015