Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Geert Vinckestraat 2 te Steenbergen

Op 10 september 2018 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend voor het realiseren van een vluchttrap op de eerste verdieping van een bijeenkomstruimte aan de Geert Vinckestraat 2, 4651 DJ te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK18004020.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 10 september 2018 

Einde bezwaartermijn 22 oktober 2018